dB(A)

Decibel Architecture tham gia chương trình Global Gateway

dB(A) rất vui mừng được tham gia chương trình “Global Gateway”. Sự tham gia của chúng tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ lâu dài và sâu sắc với các đối tác quan trọng châu Á cũng như thúc đẩy sự hợp tác trong các dự án mới tại thị trường thú vị này, qua đó củng cố và phát huy cơ sở của chúng tôi tại Úc. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển sự xuất sắc của dB(A) trong liên minh chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi ở nước ngoài để mang lại những kết quả ngoài mong đợi.

Share: