dB(A)

Dylan Brady nổi bật trên báo The Age

Dylan Brady, Giám đốc sáng tạo của Decibel Architecture, được đặt câu hỏi về góc nhìn sâu sắc của một Kiến Trúc Sư về xu hướng thiết kế mới nổi gần đây đó là việc tích hợp nhiều hơn các nguyên tắc thiết kế thân thiện với môi trường trong môi trường xây dựng của chúng ta.

“Biophilia trong môi trường xây dựng của chúng ta chỉ đơn giản là kích hoạt các hệ thống tự nhiên, khai thác các bài học thực hành qua hàng tỉ năm.”

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ bài viết trong tạp chí Domain Review.

Share: