dB(A)

Dylan Brady trong Câu lạc bộ Design Exec – Town Hall #33, AUS – The New Possible

Dylan tham gia Ep #33, AUS – The New Possible – 10+1 Design Leaders tại Design Exec Club Town Hall. Được dẫn dắt bởi Mark Bergin và nhóm DRIVENxDESIGN và vượt ra ngoài con số không.

Mike Biggs – Giám đốc Sáng tạo & Thiết kế tại Telstra Purple
Amber Bonney – Giám đốc điều hành & Trưởng bộ phận chiến lược tại Edison Agency | Chủ tịch tại Creative Women’s Circle
Celso Borges – Trưởng phòng thiết kế trải nghiệm tại Tigerspike
Chris Bosse – Giám đốc Kiến trúc tại LAVA
Keeley Green – Giám đốc tại Keeley Green Interior Design
Richard Henderson – Người sáng lập & Giám đốc điều hành tại R-Co Brand
Theodore Kerlidis – Giám đốc Kiến trúc k20
Julie Ockerby – Giám đốc Sáng tạo, Hiệu trưởng & Giám đốc điều hành tại Meli Studio Australia
Betsy Sweat – Trưởng bộ phận Phục hồi phần cứng khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Town Hall #33.

Share: