dB(A)

Dylan Brady Nổi bật trong Tạp chí Kiến trúc Úc

Dylan Brady của dB(A) là một trong sáu kiến trúc sư người Úc chia sẻ những câu chuyện cá nhân và giai thoại của họ khi làm việc trong các dự án khắp Châu Á và Trung Đông.

“Một yếu tố nhất quán trong các nền văn hóa này, một đặc điểm có thể chuyển đổi rõ ràng và có hiệu quả sâu sắc, đó là các mối quan hệ phải được xây dựng và duy trì.”

Nhấn vào đây để đọc bài viết.

Được xuất bản lần đầu trong ‘Architecture Australia’ vào tháng 7/8 năm 2017.

Share: