dB(A)

Dylan tham gia Town Hall #62 ‘Inclusion’ trên Podcast của Câu lạc bộ Design Exec

Được tổ chức bởi Người sáng lập Câu lạc bộ Design Exec Mark Bergin.

Dylan tham gia hội thảo với:
Betsy Sweat – Trưởng phòng RH Châu Á Thái Bình Dương
Julie Ockerby – Giám đốc điều hành tại Meli Studio Australia
Nancy Bugeja – Giám đốc điều hành tại HM Group.
David Montgomery – Người sáng lập & Giám đốc tại Scaffad
Hassan el Rayes – Giám đốc bán hàng cấp bang tại Schiavello Systems
Ophenia Liang – Giám đốc & Đồng sáng lập tại Digital Crew
Richard Henderson – Người sáng lập & Giám đốc điều hành tại R-Co Brand

Town Hall #62

Share: