dB(A)

Hội thảo trực tuyến về ‘Hồi cứu tính bền vững’

Làm thế nào các chuyên gia tư vấn có thể đáp ứng nhu cầu thay đổi từ khách hàng tìm kiếm các tòa nhà xanh hơn và hiệu quả hơn và dự đoán sự phát triển của các tiêu chuẩn thiết kế?

Cộng tác viên kiến trức sư mới được bổ nhiệm của Decibel Architecture, Biljana Lojanica, sẽ có buổi phát biểu về câu hỏi này tại hội thảo trực tuyến về ‘Hồi tưởng sự bền vững’ dành cho các Chuyên Gia vào Ngày 09, Tháng Ba.

Biljana sẽ thảo luận về thiết kế và di sản của Tòa nhà Pixel, các bài học rút ra kể từ đó cũng như các cơ hội và sự phát triển về tính bền vững ngày nay và trong tương lai. Đặt vé qua liên kết bên dưới và nhận được 1 điểm CPD.

Đặt vé tại đây: 09/03/2022 – Webinar: Sustainability Retrospective – Informed Professionals

Share: