dB(A)
/

CV Windsor

CV Windsor là một dự án thú vị đã thay đổi hoàn toàn cách mọi người sống và làm việc tại Melbourne. Theo yêu cầu của khách hàng, dự án được thiết kế như một trung tâm sáng tạo của các chuyên gia hiện đại, mang đến cho họ cơ hội sống và làm việc tại nhà.

Những người giám hộ truyền thống của vùng đất

Dân tộc Bunurong Boon Wurrung và Wurundjeri Woi Wurrung

Địa điểm

Melbourne, Úc

Tình trạng dự án

Hoàn thành 2022

Khách hàng

105 Punt Rd Nominee Pty Ltd