dB(A)
/

Phoenix Valley

Dự án Phoenix Valley do chính phủ tài trợ và do Trung tâm Sân khấu, Điện ảnh và Nghệ thuật điều hành. Dự án được tiến hành với hình thức một cuộc thi thiết kế được tổ chức vào cuối năm 2009. Nhiệm vụ thiết kế được bắt đầu bằng việc phân vùng chặt chẽ cho khu đất,và đã chỉ đạo tất cả nhà thiết kế chuyển hướng một kênh trục theo hướng thẳng tay phải, rẽ ngang qua mặt trước của khu đất xây dựng hình chữ nhật cơ bản và để mở phương án hình vuông ở phía trước hoặc bên cạnh.

Địa điểm

Vũ Tiến, Trung Quốc

Tình trạng dự án

Hoàn thành 2013

Khách hàng

Chính quyền nhân dân quận Vũ Tiến

Kiến trúc

Decibel Architecture
studio505

Awards

Australian Institute of Architects Awards 2014 International Architecture Commendation
Melbourne Design Awards 2014 Gold Winner
IDEA Awards – International Project 2014 Shortlisted