dB(A)

Nghiên cứu điển hình về Danpal: Đường cong của Hình thức và Chức năng

Bài báo nghiên cứu trường hợp gần đây của Danpal được xuất bản về dự án John Holland: NextHome. Hãy đọc bài viết đầy đủ ở đây.

Khách hàng: Tập đoàn John Holland
Bài viết: Danpal Australia
Nhiếp ảnh gia: John Gollings

Share: