dB(A)

dB(A) trong Tạp chí PRC Số thứ 100

Là một phần trong công việc và sự hợp tác đang diễn ra của dB(A) ở Đông Nam Á, gần đây chúng tôi đã được mời viết một bài báo quan trọng về ‘ý nghĩa của việc trở thành Biểu tượng’ trong số thứ 100 của Tạp chí PRC. Đọc bài viết trực tuyến HERE, và đảm bảo theo dõi nguồn cấp dữ liệu của PRC trên Instagram @prcmagazine để cập nhật thường xuyên về thế giới thiết kế đang bùng nổ ở Châu Á.

Share: