dB(A)

Dylan Brady – Tiêu điểm tương lai tốt hơn #17 – Design Exec Club

Dylan tham gia cùng Mark Bergin đối mặt trực tiếp trên chuỗi podcast Better Future Spotlight #17 tại Câu lạc bộ Design ESPOTLIGHT Vì Tương Lai Tốt hơn là một chuỗi các cuộc trò chuyện trực tiếp với các nhà thiết kế điều hành tập trung vào cách có thể đạt được một Tương lai tốt đẹp hơn nhanh hơn thông qua lăng kính thiết kế. Họ cùng nhau thảo luận về tầm quan trọng của việc xếp hạng và tôn vinh các thiết kế xuất sắc, cách chúng ta có thể thu hút người khác tin vào những điều chưa tồn tại, chỉ ra cấu trúc lỗi thời của hệ thống phân cấp giáo dục và nghề nghiệp, cũng như sức mạnh và vẻ đẹp của sự tò mò. Đặc biệt cảm ơn Mark và nhóm DRIVENxDESIGN vì cơ hội tuyệt vời này.

Nghe podcast bên dưới hoặc truy cập Trang web Câu lạc bộ Design Exec để xem video, trích dẫn và tóm tắt về tiêu điểm này.

Share: