dB(A)

Dylan Brady trong Câu lạc bộ Design Exec – Tòa thị chính #37, AUS – Nền kinh tế mới khả thi & thịnh vượng

Dylan tham gia Tập #37 của loạt phim Tòa thị chính – Nền kinh tế mới khả thi và thịnh vượng. Được tổ chức bởi Mark Bergin và nhóm DRIVENxDESIGN, với sự góp mặt của một đội ngũ tuyệt vời gồm các nhà lãnh đạo thiết kế người Úc trong nhiều ngành khác nhau thảo luận về khả năng mới và nền kinh tế thịnh vượng trong bối cảnh COVID-19 bình thường mới.

Dylan tham gia hội thảo với:
Celso Borges – Trưởng phòng thiết kế trải nghiệm tại Tigerspike
Chris Bosse – Giám đốc Kiến trúc tại LAVA
Hassan el Rayes – Giám đốc bán hàng cấp bang tại Schiavello Systems
Richard Henderson – Người sáng lập & Giám đốc điều hành tại R-Co Brand
Julie Ockerby – Giám đốc điều hành tại Meli Studio Australia

Town Hall #37.

Share: