dB(A)

Quy hoạch tổng thể Melbourne – Sự kiện bảo trợ GTAV

Tuần trước, Dylan đã phát biểu tại Diễn đàn người bảo trợ GTAV (Hiệp hội giáo viên địa lý của Victoria), trình bày tầm nhìn của ông về Quy hoạch tổng thể Melbourne. Ông đã tham gia cùng với Tiến sĩ Rachel Carey (University of Melbourne), Rory Shannon (DELWP), Sarah Ryan (Thư viện Bang) và Melinda Clarke (Bản đồ Melbourne) thảo luận về tương lai của quy hoạch Melbourne.

Talking Poos, Roads and Trees, Dylan đã cùng hình dung ra một thành phố khi chúng ta khai hoang và phát triển không gian cho nghề nghiệp, giao thông vận tải và môi trường.

Nhìn về tương lai, Melbourne có tiềm năng lớn để nắm bắt các hình thức vận chuyển mới, kết nối và các cơ hội môi trường khả thi về mặt thương mại. Melbourne sẽ tiếp tục là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới nếu chúng ta cải thiện triệt để hệ sinh thái, dịch vụ và mạng lưới giao thông, đồng thời đón nhận sự thay đổi và đổi mới thông qua các kế hoạch thông minh, bền vững và dũng cảm.

Share: