dB(A)

Tính năng thương mại thực tế của Paloma Paloma

Một đoạn trích từ Real Commercial:

“Paloma Paloma đã gây ấn tượng lớn đầu tiên ở Caloundra dưới hình thức chuyển đổi đáng chú ý cho khu đất và các tòa nhà thành một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt lớn. Từ các tòa nhà ‘Ngọn lửa hồng’ tại chỗ đến các biển quảng cáo từ xa, những tương tác đầu tiên này rất quan trọng trong việc thiết lập một giai điệu vui tươi, bất ngờ và mới mẻ cho những người tham gia trải nghiệm Paloma Paloma trong tương lai.⁠ Khu vực này sẽ là nơi tổ chức một loạt các sự kiện cộng đồng, lễ kỷ niệm, buổi biểu diễn nghệ thuật và những trải nghiệm bất ngờ trong những tháng tới.”

⁠Xem toàn bộ tính năng của dự án trong Real Commercial tại đây.

Để biết thêm thông tin về Paloma Paloma, hãy truy cập palomapaloma.com.au.

Share: