dB(A)

Tính năng của SCGZero+ qua The Fifth Estate

Dự án mang tính bước ngoặt SCGZero+ tiếp tục đạt được đà phát triển cả trên mặt đất và trên sóng truyền hình. SCGZero+ là tòa nhà 5 không đầu tiên của Trung Quốc – không carbon, không năng lượng, không nước, không chất thải và không formaldehyde. Decibel và nhóm các chuyên gia về tính bền vững của họ sẽ kết hợp các kỹ thuật rô-bốt và chế tạo sẵn cũng như các vật liệu năng lượng thân thể sử dụng ít sáng tạo như CLB (Tre nhiều lớp). Xin cảm ơn The Fifth Estate vì đã giới thiệu kiến trúc bền vững và đổi mới của SCGZero+. Kể từ khi động thổ vào tháng 1, quá trình xây dựng hiện đang được tiến hành và dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Share: