dB(A)
/

Crosswaters

Ẩn mình trong những dãy núi phủ mù sương của Rừng Quốc gia Nankun, Crosswaters là một khu nghỉ dưỡng sinh thái mang đến cho quý khách trải nghiệm sâu sắc, luôn thay đổi và được tạo thành từ nhiều cấp độ. Decibel Architecture đã được mời đến để đưa ra đề xuất về quy hoạch tổng thể nhằm mở rộng đầy tham vọng đến các công trình có cơ sở hạ tầng sẵn có, mục tiêu không chỉ tạo ra một khu nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp thế giới, mà còn là nơi phản chiếu và chuyển mình cho cuộc hành trình mà nó có thể đi sâu vào khám phá nhiều lớp của chính nó.

Địa điểm

Huệ Châu, Trung Quốc

Tình trạng dự án

Đề xuất ý tưởng

Khách hang

Crosswaters Ecolodge

Kiến trúc

Decibel Architecture