dB(A)
/

Cuộc thi Eco Green Tower

Tòa nhà Xuân Mai Eco Green Tower đại diện cho một chuẩn mực mới đầy sống động của Thành phố Hồ Chí Minh – cùng với Landmark 81 mới khai trương gần đây, thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế và văn hóa.

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tình trạng dự án

Đang triển khai

Khách hàng

Tập đoàn Xuân Mai

Tư vấn chính + Kiến trúc sư

Decibel Architecture