dB(A)

Paloma Paloma

Dự án khách sạn, nơi nghỉ dưỡng và khu dân cư mang tính biểu tượng nhất của Sunshine Coast đã và đang làm biến đổi Caloundra. Vùng biển Sunshine Coast đã được chuyển mình sau sự ra mắt của dự án khách sạn và khu dân cư đẳng cấp thế giới: Paloma Paloma. Paloma Paloma là một khu phát triển bất động sản hoàn toàn bất ngờ với trị giá 250 triệu đô la, thiết lập nên các tiêu chuẩn mới cho phong cách khách sạn, nghỉ dưỡng và nhà ở, đồng thời kiến tạo một diện mạo mới cho cả vùng Sunshine Coast. Dự án khách sạn, nơi nghỉ dưỡng và nhà ở mang tính biểu tượng nhất của Sunshine Coast đang lập nên những thay đổi lớn cho cả vùng Caloundra. Một dự án khác biệt. Hoàn toàn bất ngờ. Một ngoại lệ tươi mới.

Những người giám hộ truyền thống của vùng đất

Dân tộc Gubbi Gubbi

Địa điểm

Sunshine Coast, Úc

Tình trạng dự án

Đang triển khai

Kiến Trúc

Decibel Architecture