dB(A)
/

Học viện Hán học Malaysia

Học viện Hán học Malaysia là một trường học mới ở Malaysia là một công trình xây dựng và hoạt động như một cộng đồng tự duy trì. Tất cả phụ huynh, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ sinh hoạt cùng nhau, học tập và giảng dạy tại học viện trên một công trình hoàn toàn từ thiện và quyên góp.

Địa điểm

Melaka, Mã Lai

Tình trạng dự án

Hoàn thành 2016

Khách hàng

Học viện Hán học Malaysia

Kiến trúc

Decibel Architecture
studio505