dB(A)
/

The Wesley

The Wesley là một đề án được lập ra năm 2011 theo yêu cầu của Uniting Church nhằm quy hoạch lại khuôn viên Nhà thờ Wesley trên Phố Lonsdale.

Những người giám hộ truyền thống của vùng đất

Dân tộc Bunurong Boon Wurrung và Wurundjeri Woi Wurrung

Địa điểm

Melbourne, Úc

Tình trạng dự án

Đề xuất ý tưởng

Khách hàng

Hội Thánh Liên Hiệp Úc