dB(A)

Thành tựu

Chương trình Giải thưởng BETTER FUTURE – Giải thưởng Thiết kế của WILD

Vườn Chelsea Olinda nước Úc - Environmental Design - Vàng

View project

Chương trình Giải thưởng BETTER FUTURE – Giải thưởng Thiết kế của Úc

Studio Waratah - Vườn Chelsea Olinda nước Úc - Environmental Design - Vàng

View project

Chương trình Giải thưởng BETTER FUTURE – Giải thưởng Thiết kế của WILD

The LUME 墨尔本 沉浸式光影展 - 快闪, 展示, 展览 & 布景设计- 银奖

View project
The Waratah Studio at Chelsea Australia Garden Olinda

Chương trình Giải thưởng BETTER FUTURE – Giải thưởng Thiết kế Melbourne

Studio Waratah - Vườn Chelsea Olinda nước Úc - Environmental Design - Vàng

View project
The LUME Melbourne, Australia at MCEC by Decibel Architecture

Chương trình Giải thưởng BETTER FUTURE – Giải thưởng Thiết kế của Úc

The LUME Melbourne - Pop-Ups, Display, Exhibit & Set Design - Silver

View project
The LUME Melbourne, Australia at MCEC by Decibel Architecture

Giải thưởng thiết kế nội thất của Úc

The LUME Melbourne - Installation Design - Commendation

View project
The LUME Melbourne, Australia at MCEC by Decibel Architecture

Chương trình Giải thưởng BETTER FUTURE – Giải thưởng Thiết kế Melbourne

The LUME Melbourne - Pop-Ups, Display, Exhibit & Set Design - Gold

View project

Chương trình Giải thưởng BETTER FUTURE – Giải thưởng Thiết kế Melbourne

John Holland: NextHome - Interior Design (Corporate) - Gold

View project

Chương trình Giải thưởng BETTER FUTURE – Giải thưởng Thiết kế Melbourne

Tháp Eco Green - Hyatt Regency - Giải thưởng thiết kế Kiến trúc Quốc tế (Được đề cử) - Vàng

View project

Liên hoan Thiết kế nội thất thế giới INSIDE 2021

John Holland: NextHome - Văn phòng, Nơi làm việc (Lớn) - Danh sách tuyển chọn

View project