dB(A)

News (Chuyện công sở)

2023 Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Nhân dịp ngày Quốc Tế Phụ Nữ, hãy cùng chia sẻ những người phụ nữ truyền cảm hứng trong cuộc sống chuyên ngành của chúng tôi.

Read more

dB(A) 2.0

Decibel Architecture đã chuyển đến trung tâm của Fitzroy ở A.O.F.House. Nhấp vào đây để xem trước của quá trình chuyển đổi văn phòng đang được cải tạo của chúng tôi!

Read more

Decibel Architecture tham gia chương trình Global Gateway

dB(A) rất vui mừng được trở thành một phần của chương trình Global Gateway.

Read more