dB(A)

News (Sự kiện)

Hội thảo trực tuyến về ‘Hồi cứu tính bền vững’

Cộng tác viên của Decibel Architecture, Biljana Lojanica, sẽ phát biểu về câu hỏi này tại hội thảo trực tuyến "Hồi tưởng về tính bền vững" của các chuyên gia được cung cấp thông tin vào ngày 9 tháng 3.

Read more

Dylan Brady Phát biểu tại Hội nghị Net Zero của CIBSE UAE

Vào ngày 11 tháng 3, Nhạc trưởng dB(A) Dylan Brady đã phát biểu tại Hội nghị ảo Net Zero của CIBSE UAE.

Read more

Quy hoạch tổng thể Melbourne – Sự kiện bảo trợ GTAV

Tuần trước, Dylan đã phát biểu tại Diễn đàn người bảo trợ GTAV (Hiệp hội giáo viên địa lý của Victoria), trình bày tầm nhìn của ông về Quy hoạch tổng thể Melbourne.

Read more

Tuần lễ thiết kế Quảng Châu 2018 & Triển lãm kiến trúc kỷ niệm 15 năm IAPA

Dylan Brady sẽ tham dự hội nghị khai mạc do IAPA tổ chức tại Quảng Châu vào ngày 27 tháng 11. Hội nghị này sẽ tập trung vào chủ đề "Thiết kế cho tương lai" của năm nay.

Read more