dB(A)

News (Nguồn tư liệu)

2023 Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Nhân dịp ngày Quốc Tế Phụ Nữ, hãy cùng chia sẻ những người phụ nữ truyền cảm hứng trong cuộc sống chuyên ngành của chúng tôi.

Read more

Dylan tham gia Town Hall #66 ‘Công bằng xã hội’ trên Design Exec Club Podcast

Được chủ trì bởi Người sáng lập Câu lạc bộ Design Exec Mark Bergin, Dylan thảo luận về 'Công bằng xã hội' với một hội đồng chuyên gia.

Read more

Dylan tham gia Town Hall #65 ‘Inclusion’ trên Design Exec Club Podcast

Được chủ trì bởi Mark Bergin, Người sáng lập Câu lạc bộ Design Exec, Dylan tham gia một hội thảo xuất sắc để thảo luận về Hòa nhập trong Môi trường Xây dựng.

Read more

Dylan tham gia Town Hall #62 ‘Inclusion’ trên Podcast của Câu lạc bộ Design Exec

Được chủ trì bởi Mark Bergin, Người sáng lập Câu lạc bộ Design Exec, Dylan tham gia hội thảo để thảo luận về việc hòa nhập vào môi trường xây dựng của Úc.

Read more

Dylan Brady – Tiêu điểm tương lai tốt hơn #17 – Design Exec Club

Dylan tham gia trực tiếp với Mark Bergin trong sê-ri podcast Better Future Spotlight #17 tại Câu lạc bộ Design Exec.

Read more

DrivenXDesign #53 – Phần mềm cho xã hội

Tập #53 của sê-ri Tòa thị chính tập trung vào chủ đề của tháng này “Phần mềm cho xã hội”. Được chủ trì một cách chuyên nghiệp bởi Mark Bergin, tuần này bao gồm một nhóm các nhà lãnh đạo thiết kế xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.

Read more

DrivenXDesign #52 – Tiêu chuẩn & Tương lai tốt đẹp hơn

Tập #52 của sê-ri Tòa thị chính tập trung vào chủ đề của tháng này là “Tiêu chuẩn và Tương lai tốt đẹp hơn”. Được chủ trì một cách chuyên nghiệp bởi Mark Bergin, tuần này bao gồm một nhóm các nhà lãnh đạo thiết kế xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.

Read more

Dylan Brady trong Câu lạc bộ Design Exec — Town Hall #44, CHÂU Á— Đoàn kết & Tương lai tốt đẹp hơn

Tập #44 của sê-ri Tòa thị chính tập trung vào chủ đề của tháng này là “Đoàn kết và một tương lai tốt đẹp hơn”.

Read more

Dylan Brady trong Câu lạc bộ Design Exec — Town Hall #41, AUS — Unity & Better Future

Tập #41 tuần này của sê-ri Tòa thị chính tập trung vào cách đoàn kết dẫn đến một nền văn hóa thịnh vượng.

Read more

Dylan Brady trong Câu lạc bộ Design Exec — Town Hall #40, CHÂU Á — Nền kinh tế mới khả thi & thịnh vượng

Được tổ chức bởi Mark Bergin và nhóm DRIVENxDESIGN, với sự góp mặt của một đội ngũ tuyệt vời gồm các nhà lãnh đạo thiết kế từ khắp châu Á thảo luận về khả năng mới và nền kinh tế thịnh vượng trong bối cảnh bình thường mới của COVID-19.

Read more