dB(A)
/

Tòa nhà Pixel

Tọa lạc trong một khu đô thị trọng điểm tại Nhà máy bia CUB trước đây, Pixel là một trong những dự án quan trọng và đầy triển vọng của Melbourne và Úc. Đạt 105 điểm Green Star và 105 điểm LEED, Pixel là tòa nhà văn phòng Carbon-neutral đầu tiên tại Úc, tự tạo ra tất cả nguồn điện và nước ngay trong phạm vị dự án.

Những người giám hộ truyền thống của vùng đất

Dân tộc Bunurong Boon Wurrung và Wurundjeri Woi Wurrung

Địa điểm

Melbourne, Úc

Tình trạng dự án

Hoàn thành 2010

Khách hang

Grocon

Awards

Premier’s Design Award 2012 Finalist
Innovation & Excellence Awards 2012 - Property Council of Australia Nepean Award for Innovation
ARBS Awards 2012 - HVAC Project Excellence Award